Het aanmelden als jeugdlid is in grote lijnen hetzelfde als voor Volwassenen.
Er is echter wel een verschil, en dat is dat de ouders of voogd mede moet ondertekenen voor het lidmaatschap van het jeugdlid.
Op onderstaand aanmeldformulier toont het zich vanzelf.

Aanmeldingsformulier 2016-01