Contributievoorwaarden:
①         Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

②         Opzeggen kan per brief of e-mail bij de secretaris (secretariaat@bcculemborg.nl) van de vereniging. Een opzegging is rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging van de secretaris. In afwijking van de statutaire regels (opzegtermijn van 1 jaar) kan per kwartaal worden opgezegd. Opzeggen moet ten minste een volledige maand, voorafgaand aan het betreffende kwartaal worden gedaan.

③         U bent verplicht de contributie vooruit te betalen, vanaf het moment dat u als lid wordt toegelaten, bij voorkeur via automatische incasso. Bij een andere betaalwijze ontvangt u een factuur en worden administratiekosten van € 3,00 per factuur in rekening gebracht.

④         Leden onder de 18 jaar moeten het aanmeldformulier door een van de ouders/verzorgers (mede) laten ondertekenen.

⑤         Bij de keuze voor betaling van de jaarcontributie ineens, wordt eenmalig de dan nog resterende periode tot het einde van het lopend jaar in rekening gebracht.

⑥         Nieuwe leden worden aangemeld als lid van Badminton Nederland.

⑦         Bij ondertekening van het aanmeldformulier wordt, tot wederopzegging, machtiging verleent aan de Badminton Club Culemborg om per 25ste van de eerste maand van de gekozen betalingsperiode een bedrag af te schrijven wegens contributie en/of competitie- dan wel trainingsbijdrage.

Contributie

 

jaarbedrag kwartaal   Competitie
Senior A lid € 180,00 € 47,25 Competitie veer € 123,00
Senior B lid € 128,00 € 33,50 Competitie nylon € 79,00
Jeugdlid € 122,00 € 32,00 Comp. jeugd veer
Comp. jeugd nylon
€ 95,00
€ 57,00
Training veer € 66,00
Training nylon € 46,00

Aanmeldingsformulier 2016-01