Net als iedere andere vereniging draait een groot deel van de activiteiten bij BCC op de inzet van vrijwilligers.

Met ingang van oktober 2015 heeft de gemeente Culemborg, in het kader van bezuinigingen, het praktisch beheer van de Sporthal Interweij overgedaan aan de verenigingen die gebruik maken van deze sporthal. Dat betekent dat gedurende de uren dat bijvoorbeeld BCC de banen heeft gehuurd, BCC ook een BHV’er (Bedrijfshulpverlener) moet leveren. Overigens geldt dat niet alleen voor BCC maar ook voor de andere verenigingen, en soms gaat het ook samen, zoals op de vrijdagavonden. Het betekent wel dat door de verenigingen, aan het begin van de avond, het gebouw moet worden geopend, en na afloop van het spelen ook weer moet worden geveegd en worden afgesloten. Ook de bar moet regelmatig bezet zijn, door een vrijwilliger die de IVA test heeft gedaan.

Je zult begrijpen dat dit niet alleen door het bestuur van de vereniging meer gedaan kan worden. Kortom, we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.

Heb je de mogelijkheid om af en toe met wat hand & spandiensten te helpen, meld je dan aan bij een van de bestuursleden.  Wij praten je graag even bij.

Namens het bestuur,